Om du fött med kejsarfödsel

Om du fött med kejsarfödsel kan det uppstå många frågor kring återhämtningsprocessen gällande ärret. Därför har vi samlat information om hur du kan ta hand om ditt ärr efter en kejsarfödsel.