newborn-photographer-verlillian (45)

Att avsluta en amning

Elisabeth Hjärtmyr

ByElisabeth Hjärtmyr

Barnmorska och amningsspecialist

Själva amningen upplevs olika av olika mammor. När amningsperioden av olika skäl tar slut är det också väldigt olika hur det känns för mamman. För många är det en sorg att den här perioden är över, för andra en lättnad, en del känner både och, och så vidare. Högst individuellt med andra ord, men viktigt att betona att det kan både vara svårt och väldigt känslomässigt för mamman att sluta amma.

En faktor som brukar påverka är om mamman själv valt att sluta eller om hon av något skäl känner sig tvingad till det. Det brukar gå lättare om mamman upplever att det är hennes eget beslut.

Problem med amningen kan göra att mamman inte orka fortsätta. Att amma kan vara kämpigt av olika skäl. Barnet mår i slutändan bäst av att mamman är i balans och orkar, hellre än att hon fortsätter amma till varje pris.

Skäl till att man slutar amma

Orsakerna till att amningen avslutas kan vara många:

Mamman har valt det – man kommer till en gräns när man känner att man är klar med amningen. När i tiden det här inträffar är högst individuellt och väldigt olika. Viktigt att poängtera – det är föräldrarnas val utifrån just deras barn och familjesituation.

Barnet vill inte ta bröstet längre Ett barn som börjat äta mat kan plötsligt inte vilja ta bröstet längre, utan väljer själv att avsluta. Om det är ett litet barn (som inte börjat äta ännu) och inte tar bröstet, finns tips och råd om hur man får igång amningen igen (om man vill fortsätta amma).

Medicinska skäl Ibland finns medicinska skäl till att en amning behöver avslutas. Om mamman exempelvis ska börja medicinera med något läkemedel (som går över i bröstmjölken och inte ska tas samtidigt som man ammar) påverkas nedtrappningen av hur fort amningen behöver avslutas. Att trappa ner amningen successivt är den lättaste vägen till att sluta amma.

Amningskomplikationer Vid amningsnedläggning på grund av amnings- eller bröstkomplikationer handlar det mycket om vad mamman orkar och mäktar med. Både före och efter att du tagit beslutet att sluta amma är det betydelsefullt att söka praktiskt stöd eller samtalsstöd. Du kan vända dig till din BVC-sjuksköterska eller till en amningsmottagning.

Mamman är helt slut En del lite större barn äter helst på natten. Det finns så mycket spännande för barnet att titta på under dagarna och de kanske har inte ro att ligga vid bröstet. Just det här är ett vanligt ämne på amningsmottagningarna – mammor som inte sovit ordentligt på 8–9 månader och är helt slut och vill minska eller avsluta amningen, framförallt på natten.

Något som kanske ändå kan vara en tröst för dig som tragglar på med nattamning, är att kvinnor som ammar på natten, går snabbare ner i djupsömn än kvinnor som inte ammar. Så trots att man ammar mycket och att sömnen blir upphackad, har mamman större förutsättningar att känna dig utvilad än en kvinna som sover lika lite och som inte ammar.