Träning efter födseln

Träning efter födseln är högst individuell och det är viktigt att du inte stressar fram återgång till träning. Det är även viktigt att all träning känns bra och inte framkallar eller ökar eventuella symtom.